Literatuur en colofon
 
LITERATUUR 
 1. Van start tot landing, W.L.M. Adriaansen, Unieboek BV, Weesp, 1980
 2. Praktijk van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen,1988
 3. Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1995
 4. Instructie Zweefvliegen van Bruno Zijp, 1998 en 2002
 5. Zweefvliegen, Voortgezette Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1998
 6. Segelfliegen, Helmut Reichmann, Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1976
 7. Vlaamse Zweefvlieg Akademie, Zweefvliegen, Basisopleiding, Leuven, 1981
 8. Segelflug Praxis Karl-Heinz Apel 1993
 9. Modern Elementary Gliding, British Gliding Association, Kimberley
 10. House, Vaughan Way, Leicester LE1 4SE
 11. Slepen van Aemilie de Jong.
 
 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, laatste versie december 2017
Druk: Eerste druk 1996, tweede druk 1999, derde druk 2007, vierde druk 2013 vijfde druk 2018
Advies en begeleiding: De tekst is tot stand gekomen met adviezen van veel instructeurs en de leden van de Commissie Instructie en Veiligheid van de
KNVvL, Afdeling Zweefvliegen.
Illlustraties en vormgeving: Ontwerpstudio Jukkema BNO, Dronrijp
Omslagfoto: Henk Jukkema
Foto’s binnenwerk: Jaap Bruggenkamp, Emmo Koetje jr, Henk Postma, Jantine Postma, Wolfert Voet, Henk Jukkema, e.a.
Copyright:
Dirk Corporaal en Henk Jukkema
 
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers.