1.9 LUCHTVAARTINLICHTINGENDIENSTEN 

1.9. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (AIS) 

 • 1.9.1 Luchtvaartpublicaties
 • 1.9.2 De AIP
 • 1.9.3 AIRAC’s
 • 1.9.4 NOTAMs
 • 1.9.5 AIC's
 • 1.9.6 MAL's en AD's
 • Samenvatting 1.9

1.9.1 LUCHTVAARTPUBLICATIES

ICAO geeft in Annex 15 richtlijnen hoe elk land de luchtvaartinlichtingen, die voor het (internationale) luchtverkeer noodzakelijk kan zijn, moet publiceren. In Nederland wordt dit gedaan door LVNL ( Luchtverkeersleiding Nederland) en ILT-sector luchtvaart (Inspectie Leefomgeving en Transport). Zij geven de volgende publicaties uit: de AIP, AIRAC's, NOTAMs, AIC's en de ICAO-kaart The Netherlands.

Een zweefvlieger behoort een recente ICAO-kaart (of een digitale versie) bij zich te hebben van het gebied waar hij vliegt.  

1.9.2 DE AIP (AERONAUTICAL INFORMATION PACKAGE (IFR/VFR)

Elk ICAO-land behoort een AIP te hebben. De AIP-Netherlands is beschikbaar op het internet. Deze publicatie op het web wordt steeds aangepast en bevat alle luchtvaartinlichtingen voor IFR- en VFR-luchtverkeer. Het gaat om aanwijzingen die een permanent karakter hebben.

De AIP is ingedeeld in 3 delen, de parts 1 t/m 3.

 • Part 1-GEN  (GENeral = algemeen), de nationale regelgeving. Wie is waar verantwoordelijk voor? De AIP bevat een samenvatting van de voorschriften die in de praktijk belangrijk zijn. Het bevat ook tabellen: afkortingen, omrekeningen, uren van zonsopkomst en ondergang, enzovoort
 • Part 2 - En route (ENR) (enroute = onderweg), de regelgeving tijdens het vliegen. de luchtruimclassificatie, procedures vluchtplanning, enzovoort
 • Part 3 - Aerodromes (AD). (aerodrome = vliegveld) de regelgeving en procedures per vliegveld. zoals de aanvliegkaarten, de contactadressen, de landingsbanen, enzovoort.

1.9.3 AIRAC’s (Aeronautical Information Regulation and Control publications)
AIRAC's zijn mededelingen van omstandigheden of veranderingen op korte termijn die nog niet in de AIP staan, maar daar t.z.t. wel in komen. Een AIRAC is bedoeld om belangrijke wijzigingen in de aangesloten landen op een zelfde datum in te laten gaan. De nieuwe informatie moet tenminste 42 dagen voor de effectieve datum naar de AIS (Aeronautical Information Service) van de landen worden toegestuurd. Zie: https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/publicaties-voor-luchtvarenden Het gaat om mededelingen van operationele procedures voor het nationale en internationale luchtverkeer die tenminste 28 dagen voor het inwerkingtreden ervan gepubliceerd moeten zijn.

1.9.4 NOTAM's (Notice to Airmen)

NOTAM's zijn niet blijvende regels voor de korte termijn. Een NOTAM bevat een waarschuwing of aanwijzing. Een waarschuwing voor vogels, kapotte vliegveldverlichting, gesloten startbanen en taxibanen, defecte radiofrequenties, enzovoorts. Een aanwijzing welke EHR-, EHD-, TRA-, TSA-gebieden actief zijn.

Een NOTAM kan ook een wijziging zijn in de tekst van de AIP die nog niet in de AIP verwerkt is. Elke zweefvlieger die een overland gaat maken, wordt geacht om de geldende NOTAM's voor die dag voor het gebied waar hij gaat vliegen te kennen. Je vindt ze op het internet. Zie: 

 1. NOTAM's
 2. NOTAM's

 

1.9.5 AIC's (Aeronautical Information Circulars)

AIC Publicaties zijn mededelingen of informatie die niet in aanmerking komen om per NOTAM te worden verspreid  en betrekking kunnen hebben op de vliegveiligheid, het gebruik van navigatiehulpmiddelen en/of technische of administratieve zaken. Ze worden onderverdeeld in:

 1. AIC-A‟s (in de Engelse taal) voor mededelingen van internationaal belang.
 2. AIC-B‟s (in het Engels en Nederlands) voor mededelingen van nationaal belang.

Je vindt ze op de website van https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/publicaties-voor-luchtvarenden 

Vervolgens kun je daar doorklikken naar de AIC's. Voor het zweefvliegen zijn belangrijk:

AIC-A’s:

 • 06-11 ; IMPORTANCE OF CORRECT USE OF THE MODE S TRANSPONDER REGARDING COLLISION
  AVOIDANCE

AIC-B’s:

 • 04-15 WEAK LINKS
 • 04/11 LICENCE FOR THE USE OF FREQUENCY SPACE AND RADIO STATION LICENCE ABOARD
  AIRCRAFT
 • 60/92 THE MEANING OF THE MANOEUVRING SPEED VA
 • 18/93 CROSSWIND LANDINGS WITH LIGHT AIRCRAFT

1.9.6 MAL's en AD's

MAL

Tot 1997 hadden de AIC-B‟s de naam MAL‟s (Mededelingen aan Nederlandse Luchtvarenden en Eigenaren van Luchtvaartuigen). Een aantal van deze MAL‟s zijn nog steeds van toepassing.

AD's (Airworthiness Directives) uitgegeven door EASA

EASA geeft de luchtwaardigheidsaanwijzingen uit in de vorm van AD's (Airworthiness Directives). Je vindt deze AD's op de website van EASA.  In het zoekvenster type je de naam van de fabrikant van bijvoorbeeld het zweefvliegtuig in en dan zie je de AD's voor de type vliegtuigen van die fabrikant.

Samenvatting 1.9 Luchtvaart informatiediensten

LVNL geeft de volgende luchtvaartpublicaties uit:

1.) De AIP, ingedeeld in 3 delen, de parts 1 t/m 3.

 • Part 1-GEN (general = algemeen), de nationale regelgeving. Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Part 2 - En route (ENR) (enroute = onderweg)
 • Part 3 - Aerodromes (AD). (aerodrome = vliegveld) de regelgeving en procedures per vliegveld. 

2.) AIRAC’s, veranderingen op korte termijn die nog niet in de AIP staan.

3). NOTAM's, regels voor de korte termijn, bevat een waarschuwing of aanwijzing.

4). AIC's, hebben betrekking op de vliegveiligheid, gebruik van navigatiehulpmiddelen en/of technische of administratieve zaken.

 • AIC-A’s (in de Engelse taal) voor mededelingen van internationaal belang.
 • AIC-B’s (in het Engels en Nederlands) voor mededelingen van nationaal belang. Tot 1997 hadden de AIC-B‟s de naam MAL's (Mededelingen aan Nederlandse Luchtvarenden en Eigenaren van Luchtvaartuigen).

EASA geeft AD's (Airworthiness Directives) luchtwaardigheidsaanwijzingen uit. 

 1.