LITERATUUR EN COLOFON
 
LITERATUUR 
 • Van start tot landing, W.L.M. Adriaansen,  1980
 • Praktijk van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen,1988
 • Theorie van het Zweefvliegen, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1995
 • Instructie Zweefvliegen van Bruno Zijp, 2002
 • Zweefvliegen, Elementaire Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 2018
 • Segelfliegen Grundausbildung, Dirk Corporaal, Deutschen Aero Club e.V., 2019
 • Zweefvliegen, Voortgezette Vliegopleiding, Dirk Corporaal, KNVvL, Afdeling Zweefvliegen, 1998
 • Segelfliegen, Helmut Reichmann, 1976
 • Vlaamse Zweefvlieg Akademie, Zweefvliegen, Basisopleiding, 1981
 • Segelflug Praxis, Karl-Heinz Apel, 1993
 • Modern Elementary Gliding, British Gliding Association
 • The Gliders Pilot's Manual, Ken Stewart, 1994
 • Gliding Basics, British Gliding Association - Elementary Gliding Theory for student Pilots 
 • Gliding - Theory of Flight, The British Gliding Association Manual, Steven Longland, 2007
 • Instructors Manual, British Gliding Association, 2017
 • Gliding Safety, Derek Piggott, 1998
 • Australian Gliding Knowledge, John Clark & the Gliding Federation of Australia Inc.
 • Gliding – From passenger to pilot, Steven Longland, 2012
 • Soar and learn to fly gliders, The Soaring Association of Canada, 2011
 • Advanced soaring made easy, Bernard Eckey, 2016
 • Dancing with the wind, Jean-Marie Clément, 2015
 • Safety in mountain flying, CNVV Saint-Auban, 2011
 • www.zweefvliegopleiding.nl
 • www.segelfliegengrundausbildung.de
 • www.gliding.world
 
 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens, laatste versie januari 2021.
Druk  Eerste druk 1998 daarna een online publicatie.
Advies en begeleiding: De tekst is tot stand gekomen met adviezen van veel instructeurs en de leden van de Commissie Instructie en Veiligheid van de
KNVvL, Afdeling Zweefvliegen.
Illlustraties en vormgeving: Ontwerpstudio Jukkema BNO, Dronrijp
Foto’s binnenwerk: Patrick Rowney, Jaap Bruggenkamp, Emmo Koetje jr, Henk Postma, Jantine Postma, Wolfert Voet, Henk Jukkema, e.a.
Copyright:
Dirk Corporaal, Roelof Corporaal en Henk Jukkema
 
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers.
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.