In veel handboeken kun je nuttige info vinden over hoe je zo goed mogelijk instructie kunt geven. Een heel belangrijk boek dat je moet lezen is: Instructie Zweefvliegen. In dit levenswerk heeft een ervaren instructeur nuttige kennis die hij heeft opgedaan als instructeur in Nederland en Engeland verzameld. Van dat boek zie je hiernaast en hieronder een pdf-versie. Het boek staat hier niet als één geheel maar opgesplitst in hoofdstukken.

Inhoud IZ
1+2 Inleiding + De instructeur
3 Het opleiden
4 EVO
5 VVO-1
6 VVO-2
7 Aanvullende vliegopleiding
8 De leiding op het veld
9 Omgaan met materiaal
10 Organisatie Instructieteam
11 Opleiding tot instructeur
12 Aanhangsel
20 Literatuuropgave IZ