HET BOEK VAN BRUNO

Gisteravond hoorde ik dat zweefvlieginstructeur Bruno Zijp op de leeftijd van 90 jaar na een actief leven is overleden. De secretaris van de CIZ (Commissie Instructie Zweefvliegen) stuurde mij de kaart die hierboven staat. In 2005 mocht ik in de Thermiekbel Bruno het gouden insigne van de KNVvL overhandigen. Bij zo'n uitreiking hoort een verhaaltje dat hieronder staat. 

Beste zweefvliegers,

Eén van de leuke dingen om in het ABZ te zitten is het feit dat je veel interessante zweefvliegers tegenkomt. Zo’n interessante zweefvlieger is Bruno Zijp. Tien jaar geleden kwam ik Bruno voor het eerst tegen bij de CIV. Van alle CIV-leden scoorde Bruno het hoogste in het plaatsen van humoristische opmerkingen. Zo iets levert bij de KNVvL helaas nog geen onderscheiding op.
Daarna heb ik de serieuze Bruno leren kennen bij het schrijven van de boekjes EVO en VVO. Honderden correcties en aanvullingen heb ik van hem gekregen. Vaak belde Bruno: ‘Dirk ik heb wat voor je. Heb jij al een uitgave van het BGA-handboek. Ken je het boek van de grote Derek Piggott Gliding Safety? Zal ik het even voor je meenemen? Dat moet je eens lezen’.

Onverstoorbaar heeft Bruno mij zo gestimuleerd. Tijdens veel telefoongesprekken heb ik zo langzamerhand zijn hele familie leren kennen. Bruno heeft het dan over Carla, Patricia en Willem m.s. Het heeft een paar jaar geduurd, maar ik weet nu dat Willem m.s. betekent: Willem mijn schoonzoon en dat is dus Willem Franken instructeur bij ZC Flevo. Patricia dat is zijn dochter en hoe kan het anders ook instructeur bij ZC Flevo. Carla dat is zijn vrouw die al dat zweefvlieggeklets maar moet aanhoren. Kortom één grote zweefvliegfamilie. In het logboek van Bruno staat:

  • Zweefvliegbewijs 1971
  • Veel ervaring bij Engelse clubs
  • Instructeur bij de Gooise
  • Instructuer bij Terlet
  • Jarenlang lid van de CIV
  • Veel artikelen voor Thermiek
  • Instructie Zweefvliegen een pil van ongeveer 500 blz
  • Vliegen met de PH-725
  • Schreef een boekje over het weer: Het weer voor beginners
  • Instructiesyllabus voor de Gooise Zweefvliegclub

Uit dat boekje wil ik even twee zinnen voorlezen:
Blz. 4 aandachtspunten voor de instructeur:

Deel schouderklopjes uit!
Let op bij checkstart zeer ervaren vliegers. Let goed op: Vertrouw niemand!

Vorig jaar gestopt als actief zweefvlieger en als lid van de CIV. Bruno zei tegen mij: "Ík stop er mee voordat ze zeggen daar heb je die oude kerel ook weer.’ Hij is nog steeds actief voor het afdelingsbureau

Bruno behoort tot de productiepaarden van de Afdeling Zweefvliegen. Sla de oude Thermieken er maar op na, heel veel artikelen zijn door Bruno geschreven of komen uit het Engels en zijn door Bruno vertaald of bewerkt.

Beste Bruno, wij willen jou hier vandaag met z’n allen een schouderklopje geven. Nog liever hadden we je tot ridder geslagen, maar ook die onderscheiding kent de KNVvL nog niet. Daarom heeft het ABZ voor jou bij de KNVvL een gouden onderscheiding aangevraagd voor al het werk dat je voor het zweefvliegen gedaan hebt en daarom mag ik je nu het Gouden ere-insigne van de KNVvL overhandigen.

Terlet 8 januari 2005

Bruno is de grote leermeester op het gebied van instructie zweefvliegen. Op deze website staat onder Boek Instructie Zweefvliegen zijn bijdrage voor het zweefvliegen.

Het boek bevat honderden waardevolle tips voor instructeurs, maar is ook heel leerzaam voor iedereen die met zweefvliegen bezig is. Het dikke handboek is een gigantische klus werk van Bruno. Ik weet dat hij als zweefvlieginstructeur bij clubs in Engeland en Nederland z’n jarenlange ervaring – en die van vele anderen - in dit boek gestopt heeft. De inleiding vermeldt dat ook veel uit het BGA-boek ‘Instructors Manual’ in dit boek verwerkt is.

Dit is de voorkant van het boek. Bruno zijn naam staat er niet op. Dat wou hij niet. Wel staat er bij de inleiding een lange lijst van mensen die een bijdrage geleverd hebben. Helemaal onderaan staat met kleine letters en veel te bescheiden de naam van de samensteller. Toch noemt iedereen dit nu: HET BOEK VAN BRUNO. Met HET BOEK VAN BRUNO kunnen instructeurs en instructeurs in opleiding profiteren van zijn enorme ervaring. 

Stiens 8 november 2021